Als je tijd investeert in een ander ga je hem beter leren kennen. Dit geldt ook voor God op het moment dat je Zijn woord leest of bidt dan leer je Hem beter kennen. En je leert Zijn stem verstaan. Je gaat leren door dingen heen wat Hij tegen je wilt zeggen. Maar hoe moet je dan bidden of waarvoor kun je allemaal bidden?

Doel
• Er achter komen wat het belang is van bidden.
• Er achter komen waarvoor je allemaal kan bidden
• Er achter komen dat God luistert en verhoort als je bidt.
• Samen bidden in de praktijk brengen en oefenen

Voorbereiding voor de themaleider
– Vraag je de volgende dingen af
o Vind je bidden belangrijk?
o Hoe vaak bid je?
o Tegen wie bid je dan?
o Bid je liever alleen of is samen ook prima?
o Bid je wel eens voor een ander? En hoe dan?
o Bid je alleen of dank je ook?
– Lees Lukas 11 1-13 Besef je je dat je alles mag vragen? Maar hoe komt het dat je dan niet alles krijgt?
– Bekijk de volgende site voor een getuigenis die je zou willen gebruiken op de avond http://www.biddenhelpt.net/Getuigenis
– Lees de Bijbelteksten eens door en bekijk welke je wilt gebruiken
Voorbereiding voor de groep
Hier wat opties om uit te kiezen voor het opwarmen van het thema in de groep.
– Bekijk deze site en lees de getuigenissen van mensen die gemerkt hebben dat bidden helpt. http://www.biddenhelpt.net/Getuigenis
– Bekijk het volgende filmpje http://www.youtube.com/watch?v=DlEwAUpVW3g
– Bekijk het volgende grappige filmpje http://www.youtube.com/watch?v=XObvzzUZxm0
– Je kunt de groep Bijbelteksten laten lezen. Kies zelf de geschikte uit die je wilt gebruiken.

Gebed
Begin je avond met gebed.

Opwarmer voor in de groep

– Bekijk de plaatjes in kleine groepjes en bespreek het volgende. Je kunt op verschillende manieren bidden. Er moeten geraden worden welke manier van bidden bij de kaartjes bedoeld wordt. Waarvoor wordt er gebeden? Waarom? En hoe
– Bespreek de volgende vragen in de kleine groepjes.
o Vind je bidden belangrijk?
o Hoe vaak bid je?
o Tegen wie bid je dan?
o Bid je liever alleen of is samen ook prima?
o Bid je wel eens voor een ander? En hoe dan?
o Bid je alleen of dank je ook?
– Bespreek het filmpje als dat bekeken is. Wat vind ervan?
– Bespreek een getuigenis. Geloof je dat God luistert en verhoort als je bidt?

 

 

Inhoudelijke inleiding

Helaas heeft God geen e-mailadres dat zou het al een stuk makkelijker maken. Je zou alles durven vragen en zelfs in een online chat gesprek met al je broeders en zusters zou je alles durven zeggen. Maar dit is geen werkelijkheid. En gelukkig maar. Je hebt er namelijk niets voor nodig om met God te praten. Geen inlogcode, geen e-mailadres nee helemaal niks. Het kan hier, nu, morgen, altijd en overal. Hij is altijd online en bereikbaar waar en wanneer je maar wilt.

Bidden is moeilijk en moet je leren. Tenminste dat denken we vaak. En dat weerhoudt mensen vaak om samen met elkaar te bidden. Anderen komen helemaal niet aan bidden toe. Zijn te druk of vallen in slaap ’s avonds tijdens het gebed. Hierover hoef je je niet schuldig te voelen. De discipelen hadden dit ook. In Lukas 22:45 staat dat de discipelen in slaap vielen tijdens het bidden en volharden. En Jezus leert de discipelen bidden in Lukas 11.
Maar zien we de meerwaarde wel van bidden. Bidden is praten met God. Door te praten met God ga je een relatie met Hem aan en leer je Hem kennen. Je leert te kennen wat Hij wil met je leven. We willen vaak een ervaring, iets meemaken waardoor we weten dat God echt bestaat, maar daarvoor durven we het niet aan om te gaan bidden en bijbel te lezen en al zeker niet samen.
Toch is dit ontzettend gaaf en belangrijk om te doen. God belooft namelijk dat als we dat doen dat Hij niet alleen naar ons luistert, maar je ook verhoort.
Het gebed heeft te maken met vertrouwen op Hem. Vertrouwen dat je alles van Hem kunt ontvangen als je Hem dat maar vraagt.
Mt 21:22 Flp 4:6
Bijbelteksten
1. Je wordt gehoord als je bidt 1 Johannes 5:11-15
2. Bidt en twijfel niet Jakobus 1:5-8
3. De wapenuitrusting van God Efeze 6:13-17
4. De Heilige Geest helpt ons met bidden Romeinen 8:24-26
5. Onze Vader Lukas 11:1-13
6. Jezus bidt in eenzaamheid Lukas 5:16
7. Bidt en je zult ontvangen Mattheüs 7:7-11
8. Bidt voor iedereen zelfs je vijanden Mattheüs 5:44
9. Bidden kan eenvoudig en alleen Mattheüs 6:5
10. Bidt niet voor je eigen hartstochten Jakobus 4:2
Vragen en werkvormen

Bijbel
Lees met elkaar een Bijbeltekst bijvoorbeeld Lukas 11 en heb het hierover met elkaar.
Wat staat er in de tekst?
Wat betekende het voor toen?
Wat betekent het voor nu?
Wat kan ik ermee?

Stellingen

Bidden moet in ieder geval elke dag 1 keer.
Hoe meer je bid hoe beter het is.
Bidden kan je voor alles doen.
Ik bid tot Jezus en niet tot God
Praten met God/Jezus is niet alleen bidden, maar ook danken.
Je hoeft niet te bidden, want God weet toch alles al.
Als ik bid dan bid ik tegen mijn vriend/vader.
Samen bidden heeft meerwaarde

Bidt voor genezing of herstel
Is er iemand die ergens mee zit geestelijk of lichamelijk. Bidt voor die persoon met zijn allen voor genezing en herstel.

Gebed met zijn 2 a 3-en
Sluit af door samen oefenen met bidden. Daag iedereen uit om hardop een gebed uit te spreken. Je kunt dit op heel veel creatieve manieren doen.
– Bidden in een kring en als je klaar bent geef je een voorwerp door naar de volgende in de kring. (het is mooi als het voorwerp een symbolische betekenis kan hebben
– Bid met een kaars aan en allemaal waxinelichtjes erom heen. Vertel dat het licht van Jezus verbreid wordt op het moment dat onze gebeden naar Hem toe gaan. Hoe meer waxinelichtjes met de kaars aan staan hoe groter het licht wordt.
– Maak een lijst met alle namen van jullie groep en gebedspunten voor jezelf. Iedereen pakt 1 naam uit een bak en bidt voor die persoon.
– Er zijn nog veel meer manieren??

Leave a Reply