Druk, drukker drukst. Maken we ons druk of zijn we echt druk? En hoe zit het met die sabbat?

Je hoort iedereen er tegenwoordig over. Iedereen heeft een volle agenda. Iedereen is druk, druk, druk. Een avondje met vrienden plannen is dan meestal ook een ramp. Er is geen tijd om bij te komen en te genieten. Vragen zoals: “Waarom gaan de dagen zo snel? Waarom heeft een dag niet meer uren? Is er nu al weer een jaar voorbij?”, hoor je geregeld. Maar is het wel zo gezond zo’n druk leven? Al dat werken leidt vaak tot stress. Wat weer kan leiden tot vervelende dingen. Wat zegt de bijbel over rust nemen? Over druk zijn? Is die sabbat dan toch niet zo’n gek idee? Over drukte en rust.

Doel
• Het doel van deze studie is bij jezelf leren nagaan of jij misschien niet te druk bent.
• Of jij wel genoeg tijd neemt om bij te komen en te genieten van het leven.
• Of het houden van de sabbat voor jou misschien een uitkomst uit al die drukte is.

Voorbereiding voor de themaleider
– Vraag jezelf af hoe het zit met jouw tijd? Zou jij meer tijd/rust willen? Of vind je het wel prima zo?
– Lees Matteüs 11:28-30 en vraag jezelf af wat voor rust Jezus hier bedoeld? Heb jij het gevoel dat je die rust genoeg ervaart?
– Lees Lukas 6:1-12 en vraag jezelf af waarom Jezus tegen de sabbat aan schopt?
– Lees vers 12 nog eens. Hoe zocht Jezus zijn rust? Deed Hij dit vaker? Zoek jij ook zo rust? Of is dat overdreven?

Voorbereiding voor de groep
Hier wat opties om uit te kiezen voor het opwarmen van het thema in de groep.
– Op de volgende site is te lezen wat de gevolgen zijn van stress. Bekijk dit thuis eens. http://www.gezondheidsplein.nl/topic/3590/Wat-zijn-de-gevolgen-van-stress.html
– Bekijk het volgende filmpje http://www.youtube.com/watch?v=aaycLWgMX5w
– Bekijk de plaatjes in de bijlage
– Je kunt de groep Bijbelteksten laten lezen. Kies zelf de geschikte uit die je wilt gebruiken.

Gebed
Begin je avond met gebed.

Opwarmer voor in de groep

– Bekijk de plaatjes in kleine groepjes bespreek met elkaar welke er bij je past en waarom? Ben jij juist relaxed of ben je gestrest? Ben je vaak druk of pak je het rustig aan? En hoe zit het met jouw agenda?
– Bespreek de volgende vragen in de kleine groepjes.
o Leidt jij jouw leven of doet je agenda dat?
o Hoeveel tijd heb je over voor God?
o Ervaar je stress? Of ben je de rust zelve?
o Zou je minder willen werken?
o Heb je genoeg tijd over voor je gezin/vrienden/familie?
o Wat is jouw manier van ontspannen?
– Luister naar een heel rustig lied bijvoorbeeld http://www.youtube.com/watch?v=A0N3XH8w-bs of http://www.youtube.com/watch?v=pic8w3J8MLM&feature=related of wordt een tijd stil zonder opdracht. Wat doet dat met je? Kunnen we daar nog mee omgaan? Zou je dat meer willen?

 

 

Inhoudelijke inleiding

Jezus was vaak zelf ook een druk man. Bijna altijd mensen om Hem heen. Grote scharen met mensen en daarnaast trok hij op met 12 discipelen die hij van alles probeerde te leren. Kwam vaak in aanraking met de schriftgeleerden en was lang niet overal geliefd. Hele scharen met zieken werden bij Hem gebracht. Waar Hij was, was er vaak ook veel te doen. Hij werd gevolgd door velen. Kijk maar alleen naar het voorbeeld van het eten geven aan de 5000 mannen, kinderen en vrouwen niet meegerekend. Jezus was in die tijd een hele happening daar wilde je wel bij zijn. Maar toch zocht Jezus wel zijn rust op. Hij komt niet over als een druk man, maar hij lijkt een soort kalmte en rust over zich te hebben.
Hoe doet hij dat toch? En hoe zit het de Sabbat?
De eerste keer dat we rust in de bijbel lezen gaat het over God die rust van zijn werk.
Gen 2:2
Vervolgens lezen we in heel Genesis niets meer over rusten op de 7e dag. Er staat alleen dat we ons in het zweet zullen werken.
Gen 3:19
Pas in exodus komt de sabbat ter sprake. Maar is de sabbat een vereiste of een goed principe? Waarom zou God deze wet aan de Israëlieten hebben gegeven en nog niet aan de mensen in Genesis.
Dit staat er in exodus over de sabbat. Dit zijn de directe orders van God aan Mozes.
Exodus 31:12

Er is dus wel degelijk een verwijzing naar God die rustte van zijn werk en het volk Israel dat moet rusten van zijn werk. Maar waarom reageert Jezus dan zo in Markus 2:23

Hier zegt Jezus iets heel typisch. De discipelen hadden waarschijnlijk honger en deden iets wat volgens de wet niet mag op de sabbat. De farizeeën klagen bij Jezus over het houden van de sabbat, maar Jezus geeft aan dat de sabbat gemaakt is voor de mens en niet de mens voor de sabbat. Dit kan betekenen dat het goed is voor jou en mij dat we af en toe rust nemen. Helemaal rust. 1 dag in de week helemaal niets. De sabbat hoeven we niet meer te houden, maar het principe van de sabbat is geen verkeerd principe. Misschien voorkomt dit wel een heleboel stress, burn-outs enz. Wat deden de Israëlieten dan op de sabbat. Ze gingen naar de synagoge, kwamen bij elkaar, eerden God en aten met elkaar. Ze kwamen tot rust! Dit is een manier van tot rust komen. Jezus had ook een andere manier. Want ook Hij was af en toe echt aan rust toe zoals we hier lezen.
Mat 8:8

Daarom zocht Jezus vaak de stilte op om tot rust te komen.

Luk 6:12 en Mat 14:23

Hoe je het ook wendt of keert, rust is voor iedereen belangrijk. En dan gaat het niet om leven van vakantie tot vakantie of alleen je rust pakken als je gaat slapen, want daar trek je het niet alleen op. Zorg ervoor dat je genoeg rust neemt voor je gezin, familie, vrienden, jezelf en bovenal om God te zoeken. Matt 11:28
Hij is namelijk onze enige echte rust.
Of je je rust nou zoekt door je 1 dag van de week volledige rust op te leggen zoals de Israëlieten dat met de sabbat deden of dat je dat doet door geregeld de stilte op te zoeken. Belangrijk is dat je het doet en jezelf niet overwerkt.
Bijbelteksten
1. God rust van zijn schepping Gen 2:2
2. Adam moet hard gaan werken Gen 3:19
3. De Israëlieten krijgen de sabbat Exodus 31:12
4. Koren plukken op de sabbat Markus 2:23
5. Jezus heeft ook rust nodig Mat 8:8
6. Jezus zoekt de stilte Luk 6:12, Mat 14:23
7. We hoeven de sabbat niet te houden Kol. 2:16-17
8. Maar het mag wel Rom. 14:5-6a
9. Jezus wil jouw rust zijn Matt. 11:28

 

 

 

 

 

 

 

Vragen en werkvormen

Stellingen

Ik ben te druk en wil daar iets aan doen
Ik heb in mijn leven genoeg tijd voor Jezus
Ik zou wel meer rust willen, maar een hele dag zoals de sabbat dat houd ik niet vol.
Ik zou wel meer tijd willen hebben voor mijn gezin/familie/vrienden
Voor meer tijd zou ik het over hebben om een dag minder te gaan werken

Stilte
Wordt eens een tijd (+/- 10 min )stil met zijn allen met als doel het luisteren naar de stem van God. Wat doet die stilte met je? Wordt je er onrustig van of zorgt het ervoor dat je ontspant?

Gebed met zijn 2 a 3-en
Sluit af door te bidden voor de avond en wat er verder in je leven speelt. Bidt voor mensen die lijden aan stress of andere klachten die daardoor veroorzaakt kunnen zijn. Bidt voor je wensen van meer tijd en meer rust of aan bijv. je God/gezin/familie/vrienden te besteden.

 

Leave a Reply