Thema:
Overgave

Doelstelling:
• Begrippen ‘genade’ en ‘afhankelijkheid’ helder krijgen.
• Ruimte creëren om met elkaar te spreken over deze begrippen en welke rol ze in ons leven innemen.
• Nadenken over wat ons tegenhoudt om ons volledig over te geven.

Inhoudelijke inleiding:
Jezus volgen vraagt overgave van ons als mens. Zijn we bereid die overgave te tonen? Wat mag het ons kosten? Wat levert het ons op?

David in het Oude Testament en Paulus in het Nieuwe Testament spreken over overgave om God te dienen. David vraagt dat aan Salomo en Paulus houdt het vooral bij zichzelf.

Jezus spreekt in de bijbel ook over wat het je mag kosten om Hem te volgen.
Denk bijv aan Matt 19: 16-30  het verhaal van de rijke jongeling.
Of Matt 16: 24-28, daar zegt Jezus tegen Zijn leerlingen: wie achter mij aan wil komen moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen.

Voorbereiding/vragen voor de themaleider:
• Geef jij je over? Aan wie en waarom?
• Hoe zie je genade? In het algemeen en in het perspectief van God.
• Vind je onafhankelijkheid belangrijk? Waarom wel of niet?
Van wie ben je afhankelijk? Wat vind je daarvan?
• Wat zegt God tegen jou over dit thema?
• Wat betekent het kruis opnemen voor jou? (Matt 16:24)

Gebed
Begin je avond met gebed.

Een opwarmer/ijsbreker voor de groep
• 1 persoon op de tafel, anderen klaar om op te vangen, durf je je te laten gaan? Geef je je over en vertrouw je de groep?
• 2 groepen, uit elke groep 1 persoon geblinddoekt. Degene met blinddoek moet van A naar B. Rest van de groep mag leiden. Hoe lang duurt het voordat je je eigen idee opgeeft en je laat leiden door anderen?
(Je zou, afhankelijk van je groep, de persoon ook een opdracht mee kunnen geven. Bijv: houd vast aan je eigen gedachten, de andere proberen je te misleiden.
Eventueel zou je van de ‘tegenpartij’ 1 kunnen aanwijzen die ‘helpt’ te leiden, maar natuurlijk het tegenovergestelde probeert te doen)

Vragen en werkvormen
Schrijf de vragen op verschillende kleuren papier.
Laat de antwoorden opschrijven op overeenkomend gekleurd papier.
Hang eerst de eerste twee bladen op. Misschien heb je blad 3 nog niet nodig.

1e blad:
1. Wat is afhankelijkheid?
2. Van wie ben je afhankelijk?
3. Wat vind je van afhankelijkheid?
2e blad:
1. Wat is genade?
2. Van wie ontvang je genade?
3. Wat vind je van genade?

Verzamel de antwoorden.
Neem de tijd om het er over te hebben.

Extra gespreksvragen: (Mogelijk niet nodig, ik heb ze nu bedacht, afgelopen zondag hadden wij genoeg aan wat er uit de groep kwam.)
1. Ben jij zelf genadig? Voor wie en waarom?
2. Kun je genade ontvangen? Of moet je dat verdienen? Wanneer vind je dat lastig en waarom?
3. Zijn er dingen die je wilt veranderen m.b.t. afhankelijkheid/genade? Hoe denk je dat te gaan bewerkstelligen?

Het 3e blad zou de volgende vraag hebben:
1. Wat houdt je tegen om volledig genade te ontvangen.
(Bij ons kwam dat al sprekende al naar voren. Maar het is een belangrijke vraag om te beantwoorden. Kan ook tijdens een vervolgavond zijn.)
Een afsluiter
Filmpje van Team Hoyt: http://www.youtube.com/watch?v=ts8F6dV_0uM&NR=1
Durf jij je over te geven aan God de Vader? Mag Hij jou duwen?

Gebed
Bid in 2/3-tallen. Over de avond en wat nog meer in het leven speelt.
Als je de vraag hebt beantwoord over of er dingen zijn die je wilt veranderen, laat dat dan meenemen in gebed.
Bijbelverhalen en teksten om uit te kiezen: (Jongens, deze heb ik nog niet goed verwerkt. Ik had deze afgelopen week er zelf niet bij. En dit is ook waar ik jullie bij nodig heb.)
1. 2 Samuel 6,14
Vol overgave danste hij voor de HEER, slechts gekleed in een linnen priesterhemd.

2. 1 Koningen 19,10
Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’

3. 1 Koningen 19,14
Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’

4. 1 Kronieken 13,8
David en de Israëlieten dansten vol overgave voor God, begeleid door zang en muziek van lieren, harpen, tamboerijnen, cimbalen en trompetten.

5. 1 Kronieken 28,9
En jij, Salomo, mijn zoon, wees ontvankelijk voor de God van je vader en dien hem met volle overgave. Want de HEER onderzoekt alle harten en kent alle verlangens en gedachten. Als je hem zoekt, zul je hem vinden; als je hem verlaat, zal hij je voor eeuwig verstoten.

6. 2 Kronieken 31,21
Alles wat hij in zijn streven om God te dienen ondernam ten behoeve van de dienst in de tempel en voor de naleving van Gods wet en geboden, deed hij met volle overgave, en daardoor bracht hij het tot een goed einde.

7. Psalmen 33,3
Zing voor hem een nieuw lied, speel en zing met overgave.

8. Jeremia 8,2
12. Romeinen 1,9
God, die ik door de verkondiging van het evangelie over zijn Zoon vol overgave dien, is mijn getuige dat ik u onophoudelijk in mijn gebeden noem.

13. Galaten 1,14
Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en zette mij vol overgave in voor de tradities van ons voorgeslacht.

14. 1 Tessalonicenzen 3,10
Wij bidden dag en nacht met volle overgave dat we u weer zullen zien en kunnen aanvullen wat er nog aan uw geloof ontbreekt.

 

Leave a Reply