Soms is samen leren uit de bijbel niet zo moeilijk. Je kunt bijvoorbeeld het volgende stappenplan volgen:

1. Kies een tekstgedeelte in een evangelie
Kies een tekstgedeelte van circa 10 tot 20 verzen uit één van de vier evangeliën (Matteüs, Marcus, Lucas of Johannes). Lees bijvoorbeeld via Biblija.

Je kunt bijvoorbeeld één van de volgende teksgedeelten kiezen:

  • Johannes 15:1-12
  • Matteüs 8:1-13
  • Lucas 19:1-10
  • Marcus 10:17-31

2. Lees het tekstgedeelte twee keer
Het gekozen tekstgedeelte lees je met elkaar twee keer door. Zo kan goed doordringen wat er staat.

3. Bespreek met elkaar vier vragen
Beantwoord bij het tekstgedeelte de volgende vier vragen. Doe het echt in deze volgorde en laat je niet verleiden om te snel in gesprek te gaan over wat het nu betkent.

  1. Wat staat er eigenlijk, begrijpen we wat er staat? Vertel elkaar in je eigen woorden wat je gelezen hebt. Is het één verhaal of zijn het er meerdere?
  2. Wat denken we dat het in die tijd betekende, voor de mensen over wie het ging?
  3. Wat denken we dat het nu betekent voor ons?
  4. Wat kunnen we hier nu praktisch mee doen?

Na het bespreken van de vragen kun je met elkaar bidden.

Geweldige gesprekken
Deze methode oogt zo simpel, dat je je misschien nauwelijks kan voorstellen dat hier een goed gesprek uit kan komen. Uit onze ervaring blijkt juist dat dit echt geweldig is! Je blijft dicht bij de bijbel en wordt daardoor gevoed. En de directe confrontatie met woorden van Jezus levert altijd gesprek op, vaak zijn ze scherp als een tweesnijdend zwaard.

Leave a Reply