Verleidingen weerstaan

Opties voor de doelstelling van de avond
• Dat jongeren in de groep inzien dat er twee koninkrijken zijn: licht en duisternis
• Dat jongeren zicht bewust worden van hun positie: overgeplaatst naar het koninkrijk van het licht (Kol.1:13)
• Dat jongeren antwoord krijgen op de vraag hoe je verleiding kunt weerstaan.

Inhoudelijke inleiding
Wat gebeurt er eigenlijk als je verleid wordt? Vaak komt het er op neer dat je uiteindelijk kiest voor een optie die goed uitkomt voor de verleider, maar achteraf toch niet het beste is jou… De optie waar je voor kiest ziet er alleen vaak zo verleidelijk uit; het lijkt een mooi idee, maar ten diepste maak je de verkeerde keuze. God wil niet dat je verkeerde keuzes maakt; Hij wil juist het beste voor je! Maar zolang de tegenstander van God (de duivel) nog macht heeft op de aarde, zal hij er alles aan doen om mensen te weerhouden om bij God te komen, of –als men God heeft leren kennen- hen steeds te verleiden / af te leiden om echt voor God te leven.

In Genesis 3 verschijnt de duivel al als grote verleider op het toneel. In de vorm van een slang ontmoet hij Eva en verleidt hij haar om God niet te gehoorzamen. Hij wil ons laten geloven in de leugen dat er buiten God nog iets beters is. Na deze succesvolle poging bij Adam en Eva is hij niet met pensioen gegaan! Verleidingen zijn onderdeel van je leven en dit zal ook zo blijven. Sterker nog, de Bijbel laat duidelijk zien dat als je Jezus echt wil volgen in je leven, er verleidingen en weerstand zullen komen. De vraag is dus niet ‘hoe krijg ik een leven zonder verleidingen?’ maar ‘hoe kan ik verleidingen weerstaan?’.

Voorbereiding/vragen voor de themaleider
1. Op welke manieren ervaar jij verleiding in je leven? Op welke terreinen?
2. Kun je een moment / momenten herinneren waarop jij verleiding(en) weerstaan hebt?
3. Wat hielp jou toen op dat moment?
4. Kun je een moment / momenten herinneren waarop je met succes verleid werd?
5. Hoe ben je er daarna mee omgegaan? Welke rol had God daarin en welke rol had je zelf?
6. Wat zou je over dit onderwerp het liefst willen meegeven aan de groep?

Een opwarmer/ijsbreker voor de groep
• Kamer helemaal donker maken. Dan een kaars aansteken. Dan wordt heel visueel dat waar licht komt, de duisternis automatisch wijkt. (dus niet de duisternis verwensen, maar licht aan doen)
• Neem een stapel reclamefolders mee en kijk ze met elkaar door. Welke tactieken worden er gebruikt om consumenten over te halen om een product te kopen?
o Altijd lachende mensen
o Aanbiedingen (met hier en daar kleine lettertjes)
o …
• Verleidelijke tv reclames…? Zoek er een paar op via Youtube en praat over de trucjes die men hier gebruikt. Bijvoorbeeld de Axe reclame waar hele hordes vrouwen achter een man aanlopen. Kracht van de massa; ‘iedereen vindt het lekker, dus ik zal wel gek zijn als ik het niet lekker vind..’
Bijbelverhalen en –teksten om uit te kiezen
Hieronder vind je een aantal Bijbelverhalen of teksten die je kunt gebruiken tijdens de avond. Bedenk welke inhoud het beste bij de groep past en bij hetgeen je het liefst zou willen overbrengen.

Over de rol van de duivel
• Johannes 10:10 Verschil tussen het doel van Jezus en het doel van de duivel.
• Genesis 3:1-13 De duivel gebruikt hier een paar manieren om Eva te verleiden:
1. Aanvallen op het terrein van de twijfel; ‘Is het waar dat God heeft gezegd…?’
Hij probeert het vertrouwen in wat God gezegd heeft te ondermijnen.
2. Directe aanvallen; hierbij concentreert hij zich vooral op datgene dat niet mag, om het vervolgens te overdrijven. Hij begint over die ene boom en laat alle andere bomen / het hele verdere paradijs even voor wat het is.
3. Satan ontkent de straf. Het overtreden van Gods geboden kan volgens hem dan ook geen kwaad. Zo erg is het allemaal niet. Eén keer kan echt geen kwaad. Je hoort jezelf al denken 
4. Hij geeft een verkeerd beeld van God. Een God die egoïstisch is en niet wil dat andere mensen worden zoals Hij.

Over jouw positie
• Kolossenzen 1:13 We gaan dus van de macht van satan (zonde, slavernij, dood en verderf) naar de vrijheid in Christus Jezus (vergeving, vrijheid, leven, verlossing) Je bent niet meer onder de macht van de zonde, maar je hebt een keuze. Toegegeven, soms lijkt het wel dat een zonde zo sterk is dat je voor je gevoel niet anders kunt… Dan is de grote vraag: wat is leidend? Mijn ervaringen/wat de omgeving er van zegt, of wat God in Zijn woord zegt?

Vergelijking van een voetballer die een transfer gemaakt heeft naar een andere voetbalclub (misschien kan je een recente bekende voetballer noemen). Hij verhuist naar een nieuwe stad en meldt zich maandagmorgen op het trainingsveld bij zijn nieuwe trainer. Stel je voor dat na een uur trainen z’n oude trainer opbelt en hem vraagt ‘waar blijf je?!’ wat denk je dat zijn reactie zal zijn? (sorry trainer, ik ben onderdeel van een nieuwe club; er is betaald voor me en ik heb een nieuwe trainer. Hij verwacht me en hij heeft het nu voor het zeggen.)
 Dit voorbeeld kan je koppelen aan het vers Kolossenzen 1:13. We zijn overgeplaatst van het koninkrijk van de duisternis, naar het Koninkrijk van Jezus. Er is voor ons betaald en als de duivel ons verleid (opbelt om te vragen waar we blijven) hoeven we niet meer naar hem te luisteren.

Over de grote “Ja, maar hoe dan? vraag”
• Twee mannen in het oude testament die met verleiding te maken kregen zijn Jozef en David. De verhalen kun je lezen in Genesis 39 en 2 Koningen 11. Verleidingen kunnen je overkomen omdat de duivel als verleider actief is hier op aarde. De grote vraag is hoe je er vervolgens mee om gaat! Hier gaat het om twee mannen die allebei anders reageren. Jozef neemt het zekere voor het onzekere en rent resoluut weg (Genesis 39:12). David was passief (ging normaal als koning mee in de strijd, maar bleef nu thuis) en zag Bathseba en ging over tot actie (2 Koningen 11:1-5).

– Welke manieren van verleiding zijn er?
– Wat leren we van deze verhalen hoe we hier goed mee om kunnen gaan?
– Wat vraagt dat van ons?
• Efeziërs 4:17-32 Niet alleen focussen op het kwade niet doen, maar juist het goede wel doen.
Vervangen! Uittrekken en aantrekken! Dit gedeelte gaat over het aandoen van de nieuwe mens. Dat is dus iets actiefs. Niet alleen het uitdoen van je oude kleren, maar ook nieuwe kleren aandoen.
– Stelen  stoppen + goed doen en delen
– Slecht taalgebruik  stoppen + positieve woorden spreken, opbouwend.
Er moet iets voor in de plaats komen; vervangen

Richten op de nieuwe mens en niet focussen op de zonde / geen zonde doen.
Als het donker is  licht aansteken i.p.v. de duisternis verwensen
Niet meer zondigen is geen doel op zich, maar een middel. Het doel is op Jezus gaan lijken!

Kijken:
– Wat zegt dit gedeelte over wie we zijn?
– Wat zegt dit gedeelte over wat we moeten doen?

Begrijpen:
– Wat is de kern van dit gedeelte? Wat probeert Paulus hier tegen de Efeziërs te zeggen?
– Wat betekent het dat ‘uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden’? (vers 23)

Toepassen:
– In hoeverre herken je de oude situatie (vers 17-19) en het nieuwe leven (vers 20-24)?
– Kun je een voorbeeld geven hoe jij je de komende tijd gaat richten op het uiten van de nieuwe mens?

• 1 Johannes 1:5-9 In het licht komen: kracht verliezen + vergeving. Koppelen aan BBB/TTT. Juist door ook je verleidingen met elkaar te delen.

 

Afsluiter
Sluit met elkaar af. Dit kan in de grote groep, of in kleine groepjes.

 

Leave a Reply